24
May

Agile Nedir?

Selçuk Kalafat, PMP – Müşteri Hizmetleri Yöneticisi


Bilişim dünyasında çevik yazılım geliştirme (agile) terimi günümüzde sıkça kullanılır hale geldi. Hızlı bir giriş yaparak agile’ın ilk günlerine dönecek olursak, 2001 yılında yayınlanan Agile Manifesto ile şu ilan edilmişti:

Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere,
Kapsamlı dokümantasyondan ziyade çalışan yazılıma,
Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile işbirliğine,
Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye
değer vermeye kanaat getirdik.

Özetle, sol taraftaki maddelerin değerini kabul etmekle birlikte,
sağ taraftaki maddeleri daha değerli bulmaktayız.

Farklı tanımlamaları bulunmakla birlikte agile’ın öne çıkan öğelerini şöyle özetleyebiliriz:

. Agile, yazılan kodu çalıştıranın bilgisayarlar olmakla birlikte, kodu tasarlayan ve sürekliliğini sağlayanların insanlar olduğunu vurgular. (The Agile Samurai)
. Agile bir değerler ve prensipler bütünüdür. (Agile Manifesto)
. Agile, yazılım geliştirme işinin karmaşık bir proses olduğunu ve talepler değişken olduğu için bu geliştirme işinin mükemmel bir şekilde planlanamayacağını itiraf etme dürüstlüğünü gösterir.

Bu tanımlamalar ve ifadeler agile’ın ne demek olduğuna belli bir açıklık getirse de günlük hayatta agile’ın nasıl uygulandığı ile ilgili pratik örneklere ihtiyaç duyabilirsiniz.

Nordstrom Innovation Lab – Sunglass iPad App Case Study videosunda 7 dakikada agile’ın pratikte nasıl uygulandığını, prensiplerinin nasıl hayata geçirildiğini çarpıcı bir şekilde görmeniz mümkün. Bu videoya ek olarak Steve Denning’in Radikal Yönetimde Liderin Rehberi (The Leader’s Guide to Radical Management) isimli kitabında sözünü ettiği Sürekli İnovasyonun 7 Kuralı’nı okuduğunuzda agile’ı anlamada bir adım daha atmış oluyorsunuz. Son olarak bu kitapta belirtilen 7 prensip ile Agile Manifesto ile birleştirdiğinizde ortaya çıkan Agile portresini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

Sürekli İnovasyonun 7 Kuralı

1. Müşterilerinizi Mutlu Edin

. Her şey hedefi doğru belirlemek ile başlıyor. Yaptığımız işin sonucunda amaç müşteriyi mutlu etmek olmalı, sadece ürün/hizmet üretmek   veya para kazanmak değil.
.
Amaç sadece para kazanmak olarak belirlendiğinde insanlar işbirliği ve yaratıcılığı bir tarafa bırakabilirler.
.
Kalıcı ilişkinin sırrı bugün ve yarın sizden ürün/hizmet satın almak isteyecek bir müşteri kitlesi oluşturabilmenizdir. Önemli olan tek seferlik bir alışveriş gerçekleştirmek değil ilişkiyi beslemektir.

2. Kendi Organize Olan Takımlar Kurun

. “Yüksek performans gösteren bir takımda bulunmayan bir kişiye bunun nasıl bir şey olduğunu anlatmak çok zordur.” Kristin Arnold
.
Farklı yorumlar, bakış açıları, problem çözme yöntemlerine sahip olan kişiler ile birlikte çalıştığınızda yalnız başınıza çözemeyeceğiniz  sorunların üstesinden gelebilirsiniz.
.
Müşterileri mutlu etmek gibi çok boyutlu bir problemi çözme işinde ancak sorumluluk verilmiş, kendi organize olabilen, birlikte çalışma kültürüne sahip bir takım başarılı olabilir.

3. Müşteri Odaklı İterasyon (Customer Driven Iteration)

. “Küçük olanı yönetmek kolaydır.” Lao Tzu
.
Müşteri odaklı iterasyon sayesinde firmalar stoklarını ve devam eden işlerini olabildiğince küçük tutabilmekteler. Bu sayede ürün/hizmetlerini hem müşterilerinin başlangıçtaki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirebilir hem de ihtiyaçlardaki değişikliklere hızlı bir şekilde cevap verebilirler.
.
Müşteri odaklı iterasyonlar değer katan noktalara odaklanarak ve değer katmayan işlerden uzak durarak organizasyonun verimliliği arttırır. Benzer şekilde verimsiz planlama süreçlerini elimine eder ve güvenilir olmayan ilerleme raporları yerine gerçek ilerlemenin delillerini sunar.

4. Her İterasyonda Müşterilerinize Yeni Bir Değer Sunun

. Müşteri odaklı iterasyonlar bir ciddi zihinsel dönüşüm gerektirir. Başarının anahtarı her iterasyon sonunda müşterinize bir değer sunabilmekten geçer.
.
Kısa vadede sunacağınız küçük bir şey uzun vadede sunacağınız büyük şeyden daha fazla müşterilerinizi mutlu edecektir.
.
Ana odak müşterileri mutlu edecek bir kalitede iş çıkarabilmek olmalıdır. Bir sonraki hedefiniz bunu daha hızlı yapabilmek olmalıdır.

5. Tam Şeffaflık

. “Doğrular önce sizi kızdırsada, nihayetinde sizi özgür kılacaktır.” Gloria Steinem
. Müşterileri mutlu etme hedefi her türlü engeli tüm açıklığıyla masaya yatırmayı gerektirir.
. “Radikal Yönetim” hataların kaçınılmaz olduğunu kabul eder ve başarıya giden yolda hızlı bir şekilde hatalardan öğrenmeyi sağlayacak yapılar kurar.

6. Sürekli Gelişim

. Sürekli gelişim, ortaya çıkan problemleri oluştuğu anda çözmeye odaklanan davranış ve değerler bütünüdür.
.
Sürekli gelişim sürecinin her gün takip edilmesi gereklidir.
.
Sürekli gelişim üst yönetimin sorumluluğundadır.

7. İnteraktif İletişim

. “Modern organizasyonlar ast/üst ilişkileri çerçevesinde yönetilemez. İşbirliği içinde çalışan takımlardan oluşan yapılar kurulmalıdır.” Peter Drucker
.
Geleneksel yöneticiler çalışanlarına sadece çalışan olarak yaklaşırlar. İletişimde geçerli akçe güçtür.
.
“Radikal Yönetici” iletişimi bir insanın başka bir insan ile olan alışverişi olarak görür. Hiyerarşi mevcut olsa da arka plandadır.

Bu kısa bir yazıda Agile’ın temelinde yatan prensiplerinden öne çıkanları bir arada sunmaya çalıştım. Agile’ı anlamada bir adım olacağını umarım.

Çevik günler dilerim:)

Kaynak

https://www.scrum.org/resources/blog/so-what-agile-really-about

http://www.acm-software.com/agile/

http://agilemanifesto.org/iso/tr/manifesto.html