06
Eyl

Dijital Dönüşüm zamanı çokdan geldi…

• Yapılması gereken iş, bir departmandan diğerine geçerken işler aksıyor mu?
• Şirket departmanlarını birbirine bağlayan, aralarındaki bilgi alışverişini ve görev atama sürecini
yöneten sistem var mı?
• İş kararlarına esas dokümanları arayıp bulmak, paylaşmak için ne kadar zaman harcıyorsunuz?
• Süreç sırasında gerekli olan dokümanlara kolaylıkla erişebiliyor musunuz?
• İşleri planlamak ve görevlendirme yapmak için ne kadar zaman harcıyorsunuz
• İş arkadaşlarınıza verdiğiniz görevlerin yapıldığını nasıl kontrol ediyorsunuz?
• Süreçlerde yer alan çalışanlarınızın performansını ölçebiliyor musunuz?
• Değişen koşullara göre iş akışlarınızı kolaylıkla değiştirebiliyor musunuz?