30
Mar

PaperWorkBPM + SAP = Productivity ve Çeviklik

PaperWorkBPM + SAP = Productivity ve Çeviklik


Şirketler SAP sistemlerine büyük miktarda para ve zaman yatırdılar. Sistemlerin lisans ücretleriyle birlikte, esas olarak SAP sistemini şirketlerin ihtiyaçlarına göre benimsemek veya şirketleri SAP sistem süreçlerine uyacak şekilde ayarlamak için harcanan zaman ve para. SAP sistemleri artık birçok şirkette kurulmuş olsa da bu hikâyenin burada sona erdiği anlamına gelmez.

SAP, Envanter Yönetimi, Finansal Yönetim, Sipariş Yönetimi, Tedarik, Üretim vb. Bu standart süreçlerin her biri olduğu gibi uygulanabilir veya SAP sisteminin dağıtımı sırasında belirli gereksinimlere göre özelleştirilebilir. Pazarlardaki ve iş ortamındaki hızlı ve öngörülemeyen değişiklikler karşısında SAP sistemlerinin mevcut gereksinimlere ayak uydurmak için düzenli olarak revize edilmesi ve güncellenmesi gerekir. Yıkıcı değişiklikler ve yeni çalışma yöntemleri her zaman mevcut SAP uygulaması tarafından desteklenmez. Bu yeni gereksinimler genellikle izole bilgi silolarına yol açan farklı sistemlerde ele alınmaktadır.

Esneklik ve değişime hızlı adaptasyon mevcut SAP yatırımına yansıtılamayabilir. Gerekli tüm SAP değişiklikleri, şirketin BT departmanı kaynakları veya dış kaynaklı danışmanlar kullanılarak gerekli programlama becerilerine sahip kişiler tarafından yapılır. Her ikisi de çok pahalı olabilir ve BT departmanınızın yükünü artırabilir ve diğer önemli görevlere odaklanmalarını önleyebilir. Ve bunu yapmak, bir sonraki SAP yükseltmesinde özelleştirmelerinizin gerçekleşmesine de yol açar.


SAP sistemini bir şirketin gereksinimleriyle güncel tutmanın iki yolu vardır.

  • 1. SAP sistemini gerekli işlevleri karşılamak için değiştirebilirsiniz. Bu, ABAP program kodunu kullanarak SAP’yi değiştirmek veya genişletmek anlamına gelir. Bu strateji, ortamı gelecekteki SAP sürümleriyle uyumsuz hale getirme riskine yol açabilir.
  • 2. SAP sistemine arayüz ile belirli bir ihtiyaç için yeni bir sistem sunabilirsiniz. Yeni tanıtılan sistem gereksinimleri tam olarak desteklemeyebilir SAP sisteminin kendisiyle aynı soruna yol açar.


PaperWorkBPM platformu, karar vermeyi otomatikleştirmek ve uyumluluğu sağlamak için SAP ile entegre özel süreç uygulamaları geliştirmek için uygun maliyetli ve zaman etkili bir yol sağlar.

5 Süreç Entegrasyonu Biçimi


SAP ve PaperWorkBPM sistemleri arasında beş olası entegrasyon biçimi vardır.

1. Yukarı akış süreçleri

2. Aşağı akış işlemleri

3. Destekleyici süreçler

4. Dış işlemler

5. Katıştırılmış işlemler

Yukarı Akış İşlemleri


Yukarı akış proses entegrasyonu, gerekli bilgileri SAP sistemiyle paylaşarak ve görünürlük sağlayarak SAP süreçlerini iyileştirir. İşlem SAP sisteminin dışında, PaperWorkBPM ortamında başlar. Belirli bir noktada veya PaperWorkBPM işlem yürütmenin sonunda, toplanan veriler iş sürecinin devamı için SAP sistemine geçirilir. Yukarı akış işlemleri genellikle SAP erişimi olmayan kullanıcılar veya müşteriler tarafından SAP sistemi dışındaki verileri toplamak ve doğrulamak için kullanılır.

PaperWorkBPM, yukarı akış süreçlerini desteklemek için SAP için SAP ve SAP için İçerik Hizmetleri entegrasyonları için ilk çalıştırma İşlem Bağlayıcısı sağlar. PaperWorkBPM platformunda toplanan işlem verileri ve belgeler, daha fazla işlem için PaperWorkBPM bağlayıcıları kullanılarak otomatik olarak SAP işlemine aktarılır. PaperWorkBPM, BAPI’lar aracılığıyla SAP ile tümleştiğinden, SAP işleminde yapılacak herhangi bir değişiklik mutlaka tümleştirmenin değiştirilmesini gerektirmez. Kodlama olmadan görsel bir işlem tasarımcısı ve form oluşturucu kullanarak veri toplama, doğrulama ve onay sürecini değiştirme esnekliği elde edersiniz.

Aşağı Akış İşlemleri

Aşağı akış süreçleri, SAP sistemi içinde başlatılan iş süreçleridir ve belirli bir noktada işlem yürütme ve veriler PaperWorkBPM’ye aktarılır. Aşağı akış işlemleri Benzer Yukarı akış işlemleri, genellikle SAP erişimi olmayan kullanıcılar veya müşteriler tarafından SAP sistemi dışında çalışan izleme işlemleridir.

Destekleyici Süreçler

Destekleyici işlemler, ek veri toplama için SAP olmayan kullanıcılarla iş birliği yapmak veya- SAP olmayan kullanıcıları sürece dahil etmek gibi ana SAP işlemini desteklemek için çalıştırılan işlemlerdir. Destekleyici süreçler, SAP’de uygulanmayan mevcut bir SAP işlemini desteklemek için yeni süreçler de olabilir. İşlemin önceden tanımlanmış bir adımında, PaperWorkBPM işlemleri ana süreci desteklemeye başladı. PaperWorkBPM daha sonra işlem verilerini ve belgelerini ana SAP işlemine geri geçirir.


PaperWorkBPM SAP bağlayıcıları, işlem kullanıcılarının basit, temiz, kullanımı kolay duyarlı kullanıcı arabirimiyle çalışırken veri tutarlılığı için SAP’den quer ies yapmalarını sağlar. Seçim kutuları veya tablolar gibi PaperWorkBPM kullanıcı formu öğeleri, PaperWorkBPM görsel SAP form bağlayıcıları kullanılarak SAP verileriyle doldurulabilir. PaperWorkBPM işlemi sırasında toplanan ve işlenen belgeler, işlem bağlamında SAP kullanıcılarının kullanımına anında sunulur. Tüm işlem verileri ve belgeleri, herhangi bir programlama becerisine gerek kalmadan, kutudan çıkan SAP bağlayıcıları kullanılarak daha fazla işlem için SAP’ye döndürülür.

Dış süreçler


Dış işlemler SAP dışında baştan sona bağımsız olarak çalışır, ancak veriler gerektiğinde SAP’den okunur veya SAP’ye yazılır. Dış işlemler genellikle standart bir SAP işleminin yerini alır veya SAP sisteminin veri bütünlüğünden ödün vermeden yeni bir süreç sunarak SAP’yi genişletir.


PaperWorkBPM’nin yerleşik SAP bağlayıcıları, kodlamaya gerek kalmadan SAP sisteminizle etkileşim kurma ve iş işlevlerini yürütme olanağı sağlar.


SAP için kutudan çıkan process connector ve SAP için İçerik Hizmetleri’ni kullanarak, iş kullanıcıları SAP kayıtlarını doğrudan sorgulayabilir, oluşturabilir veya güncelleştirebilir. PaperWorkBPM’nin grafik haritalama araçları sayesinde kullanıcılar, paperworkBPM platformunun herhangi bir bölümünden herhangi bir SAP modülüyle kodlama becerisi olmadan etkileşim kurabilir.

İç Süreçler


İç işlemler, SAP sisteminin içinde çalıştırılan PaperWorkBPM işlemleridir. Dış işlemler gibi, dahili süreçler de esasen PaperWorkBPM platformu tarafından tasarlanır ve yürütülür. SAP kullanıcıları, ek kimlik doğrulaması gerektirmeden SAP kullanıcı kimlik bilgileriyle SAP kullanıcı arabirimindeki işleme katılır. Bu tür işlemler PaperWorkBPM ve SAP sistemleri arasında güçlü bir entegrasyon gerektirir.İş gereksinimlerini karşılamak için yukarıda belirtilen süreç tümleştirme türlerini birleştirmek de mümkündür. Örneğin, verileri toplamak, doğrulamak ve onaylamak için bir yukarı akış işlemi başlatılabilir ve SAP sistemi üzerinden geçirilebilir ve SAP işlemini tamamlamak için SAP işleminde belirli bir pmerheminde bir destek işlemi tetiklenebilir.

PaperWorkBPM SAP Entegrasyonu

BT departmanları her zaman daha az kaynakla daha fazla sonuç elde etmek için baskı altındadır. Mevcut altyapıdan yararlanmak için yeni yöntemler bulmak gerekir. PaperWorkBPM, kuruluşların herhangi bir kodlama becerisine ihtiyaç duymadan günlerce haftalarca süreç tabanlı uygulamalar oluşturmalarını sağlayarak iş operasyonlarını geliştirmelerine yardımcı olur. Dijital süreç otomasyon platformu olarak PaperWorkBPM, SAP’yi geliştirmek ve genişletmek için SAP çözümünün etrafında dijital bir katman oluşturarak SAP’yi özelleştirme ihtiyacını ortadan kaldırır.

PaperWorkBPM, kutudan çıkan konektörler ve modüller tarafından SAP ile entegredir. PaperWorkBPM’nin yerleşik SAP bağlayıcıları, kodlamaya gerek kalmadan SAP sisteminizle etkileşim kurma ve iş işlevlerini yürütme olanağı sağlar. SAP ve SAP için İçerik Hizmetleri için kutudan yukarı process connector, iş kullanıcılarının SAP kayıtlarını doğrudan sorgulamasını, oluşturmasını veya güncelleştirmesini sağlar. PaperWorkBPM’nin grafik haritalama araçları, kullanıcıların herhangi bir kodlama becerisi olmadan PaperWorkBPM platformunun herhangi bir bölümünden herhangi bir SAP modülüyle etkileşim kurmasına yardımcı oluyor.


Kullanıcılar sap’den sistem değiştirmeden gerekli verileri alabilir ve çalışmalarına herhangi bir tarayıcıdan veya mobil cihazdan anında erişebilirler. Hem verilerine hem de iş süreçleriyle ilgili belgelere SAP ve SAP olmayan kullanıcılar tarafından modern, kullanımı kolay bir kullanıcı arayüzü ile erişilebilir.

SAP için İşlem Bağlayıcısı

PaperWorkBPM platformu, kuruluşların süreç ve belge odaklı uygulamaları kolayca, hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına yardımcı olur. Görsel tasarım araçları ve kodsuz entegrasyonları ile PAPERWorkBPM, BT ekiplerinin üzerindeki yükü azaltır ve iş kullanıcılarının bilgi siloları oluşturmadan iş süreçlerini tasarlamalarını ve yürütmelerini sağlar.


SAP için Process Connector, kayıtları doğrudan SAP’de sorgulamak, oluşturmak ve güncelleştirmek için yapılandırma yoluyla SAP sistemiyle etkileşime olanak tanır. PaperWorkBPM, BAPI’ların PaperWorkBPM nesneleriyle eşlenebildiği veya tam tersi olduğu BAPI’larla iletişim kurmak için grafik bağlayıcılar sunar. SAP sistemi ile etkileşim, herhangi bir kodlama becerisi gerektirmeden grafiksel bir kullanıcı arayüzü tarafından yapılandırılır. BAPI’lar aracılığıyla iletişim kurmanın avantajı, entegrasyonların iş düzeyinde gerçekleşmesi ve veri bütünlüğünün SAP tarafından korunmasıdır.

Özellik

• Kodsuz – SAP entegrasyonu, SAP giriş ve çıkışları için grafik haritalama özellikleri kullanılarak yapılandırılır ve programlama gereksinimi önlenir.

• Sağlam – SAP bağlayıcısı, hatayı azaltmak için belirli eylemler için işlemi yapılandırmak üzere hata işleme sağlar.

• Güvenli – SAP bağlayıcısı, güvenliği bir organi’nin web hizmeti kurulumuna devretmek yerine doğrudan bir yetkilinin SAP kullanıcısı ile kimlik doğrulaması sağlar.

• Esnek – SAP konektörü aynı anda herhangi bir sayıda SAP örneğini bağlayabilir.

Avantaj -ları

• SAP yatırımınızdan en iyi şekilde çıkmak için mevcut teknolojinizi en üst düzeye çıkarma ve genişletme

• Görsel süreç tasarımcısı ve form oluşturucu kullanarak güçlü süreç uygulamaları oluşturun

• İşlem uygulamalarıgeliştirmeyi hızlandırın, yeni bir işlemi günlerden haftalara dağıtın

• PaperWorkBPM’yi SAP ile kolayca ve güvenli bir şekilde bağlayın, PaperWorkBPM’de SAP BAPI komutlarını yürütün

• verileri okuma ve isteğe bağlı olarak SAP’ye veri yazma/güncelleştirme

SAP için Kurumsal İçerik Hizmetleri (ECS4SAP)

PaperWorkBPM, SAP sistemi ile sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş kurumsal sınıf, güvenli belge yönetimi ve süreç otomasyon platformu sağlar. PaperWorkBPM platformu ile kuruluşlar, manuel görevleri ve belge işlemeyi ortadan kaldırarak ve insan hatalarını ortadan kaldırarak operasyonları iyileştirebilir.


PaperWorkBPM ECS4SAP, SAP kullanıcılarının ve SAP dışı kullanıcıların faturalar, satın alma siparişleri, sözleşmeler vb. PaperWorkBPM belgeleri deposunda depolar ve SAP veri tabanının boyutunu küçültür. Bu, yükseltme, bakım ve yedekleme görevleri gibi SAP veri tabanlarını yönetmeyi kolaylaştırır.

Özellik

• Kolay erişim – SAP ucu-kullanıcıların SAP iş nesnelerinin doğru bağlamında belgelere erişimi (ör. işlem, kayıt vb.).

• 365 derece – LmürekkesininSAP’deki işlem verileri, satıcı faturaları veya sözleşmeleri gibi sistem dışındaki ilgili belgelere.

• İşbirliği – SAP son kullanıcıları, kurumsal sınıf belge yönetimi platformunun ve işlevlerinin keyfini çıkarırken SAP kullanıcı arabirimi içindeki belgeleri yükler, tarar, arar, görüntüler, düzenler, açıklama ekleyin ve sohbet edin

• Sağlam – Sap environment içinde de bulunan tüm kurumsal belge yönetimi ihtiyaçları için yüksek performanslı ve düşük bakımlı belge deposu

• Güvenli – SAP ve PaperWorkBPM ortamları arasında güvenli bağlantı, hassas belgeleriçin şifrelenmiş belge deposu

Avantaj -ları

• Birden fazla konumda, dosya dolaplarında veya ağ paylaşımlarında zaman alıcı bilgi aramasını ortadan kaldırın.

• Kullanıcıların SAP’ye bilgi eklemesine ve güncelleştirmesine, etkinlikleri zamanlamasına ve destekleyici belgelerin yanı sıra görevleri yönetmesine olanak tanıyın.

• Çalışanlara tercih ettikleri çalışma ortamlarından (SAP, e-posta, cep telefonu, tablet vb.) kritik bilgilere erişim sağlayın.

• İşlem başına süreyi azaltarak SAP iş süreçlerini kolaylaştırın (örneğin, Finans, Satış, Destek vb.)

SAP için PaperWorkBPM (PW4SAP)


SAP için PaperWorkBPM (PW4SAP), SAP içindeki işlem gelen kutusuna, görevlere ve belgelere erişmek için SAP kullanıcı arabirimleri sağlar. PaperWorkBPM, Sap işlevselliğini genişleterek PaperWorkBPM platformunda tasarlanan işlemlere erişim sağlar. SAP kullanıcıları, SAP kullanıcı arabirimindeki PaperWorkBPM platformunda tasarlanan işlemlere başlayabilir ve katılabilir. Bu, işlemleri başlatmak ve yürütmek için farklı sistemlere giriş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır, PaperWorkBPM işlem platformunun tüm yeteneklerinden yararlanırken eğitim ihtiyacını ortadan kaldırır.


SAP kullanıcıları, sap kullanıcı arabiriminde SAP süreçlerinin bir parçası olmayan gider talepleri, izin talebi, sözleşme onayları vb. PaperWorkBPM işlem gelen kutusu SAP içindeki SAP kullanıcılarının kullanımına sunulur. SAP kullanıcılarının SAP’nin bir parçası olmayan görevleri gözden geçirmek ve onaylamak için farklı sistemlerde oturum açmaları gerekmez.

Özellik

• Kullanım kolaylığı – Doğal SAP kullanıcı deneyimini süreç yönetimine genişletin. SAP’ninmenüleriyleompletely entegre C, PW4SAP, PaperWorkBPM’nin zengin kullanıcı deneyimini ve işlevselliğini SAP verileri ve işlemleriyle harmanlar.

• Güvenli – PW4SAP, Yetkili SAP kullanıcısı ile otomatik olarak kimlik doğrulaması yaparak PaperWorkBPM’de ging girişi yapma ihtiyacını ortadankaldırır.

Avantaj -ları

• Sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş, birleşik bir kullanıcı arayüzü ile eğitim ihtiyaçlarını azaltın ve kullanıcı memnuniyetini artırın.

• Görevleri tamamlamak veya süreçleri başlatmak için farklı sistemlerde oturum açma ihtiyacını ortadan kaldırarak üretkenliği artırın.