İçerenköy Mah. Büyük Kartal Sok. Parlar Bolat İş Mkz. No:19
Pazartesi - Cuma 09:00-18:00
0216 384 0751

Adana Seyhan Belediyesi

Proje Detayıx

Adana Seyhan Belediyesix

Adana Seyhan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü dökümanlarını artık Paperwork Enterprise ile arşivliyor.

Adana Seyhan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü; encümen ve meclis toplantılarında alınan kararları, toplantı tutanaklarını ve yazı işleri müdürlüğüne gelen – giden evraklarını klasörler de muhafaza ederek, dolap ya da arşiv odalarında fiziksel olarak saklıyor. Evraka ya da bir karara ulaşmak istenildiğinde dolap ya da arşiv odalarında bulanan klasör sırtlık bilgilerine bakılarak bulunmaya çalışılıyor. Bu yapı içerisinde oluşan evrakın paylaşımı, arşivlenmesi ve arşiv sonrasında evraka ulaşımı sorun oluşturmaktadır. PaperWork Enterprise ürünü kullanılarak tüm evrakların tek bir uygulama üzerinden arşivlenmesi ve paylaşıma açılması ile evraka hızlı erişimin kolay hale getirilmesi sağlanmıştır.

PaperWork Enterprise ürünü; kullanıcı gruplarına ve kullanıcılara özel yetki düzeylerinin belirlenmesi ile arşivlenen dokümanların güvenliği sağlanmıştır.

PaperWork Enterprise ürününde dokümanın güvenli bir biçimde kurum içi ve kurum dışına paylaşılması önceden tanımlanan yetki setinin yada yeni oluşturulacak yetki seti ile sağlanabilecektir.

Bir dokümanın birden fazla noktada arşivlenmesinin önüne geçilerek gereksiz zaman ve kırtasiye masraflarından kurtulacaktır.

Geçmişe dönük encümen ve meclis kararları ile birlikte yoklama tutanakları ve tutanak özetleri dış kaynak kullandırılarak dijitalleştirildi ve sonrasında PaperWork Enterprise ile dijital arşivlemesi yapılarak anahtar teslimi olarak proje yazı işlerine teslim edilmiştir.

Bu projenin başarısına ve getirisine paralel olarak belediye içindeki diğer kurumlara da uyarlaması ekibimiz tarafından sağlanacaktır. Ve böylelikle belediye içindeki tüm müdürlüklerin PaperWork Enterprise ürününün kullandırılması amaçlanmaktadır.

.