İçerenköy Mah. Büyük Kartal Sok. Parlar Bolat İş Mkz. No:19
Pazartesi - Cuma 09:00-18:00
0216 384 0751
Slider

#LowCodeBPM

Ölçemezseniz, Yönetemezsiniz

Ana Sayfa > Robusta RPA

Robotic Process Automation (RPA) devrimi x

Ofis çalışanlarının; rutin, tekrar eden ve öngörülebilir görevlerini, çalışan davranışını taklit edebilen otomasyon teknolojileri yardımıyla hızlandıran, iş süreçlerin kalitesini ve tutarlılığını artıran, işlerin ölçeklenebilmesini destekleyen, insan kaynağı tasarrufu ve maliyet avantajı sağlayan devrim niteliğinde bir teknolojidir. Bu uygulamacıklar dijital sistemler ile etkileşimde bulunan bir insanın eylemlerini taklit ederler, verileri yakalamak ve insanlar gibi uygulamalarda işlem yapmak için kullanıcı ara yüzlerini kullanırlar. Başka bir deyişle bu robotlar doğrudan uygulama kullanıcı ara yüzlerinde çalışabilirler, verileri otomatik olarak girebilirler, birden fazla sistemde eylemleri tetikleyebilirler

PaperWork platformu ile entegre çalışan Robusta RPA çözümü, merkezinde müşteri memnuniyetinin olduğu, organizasyonları kısa sürede yaratmanıza yardımcı oluyor.

Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında başarı için RPA çözümleri hayati öneme sahiptir. İş yoğunluğu, duygu durumu gibi koşullardan etkilenmeyen, görevlerini unutmayan ve kendilerine verilen protokolün dışına çıkmayan robotların sağladığı hız ve doğruluğa insan gücü ile erişmek mümkün değildir. RPA çözümlerinin sağladığı yararlar ancak çalışanların ve diğer sistemlerin yer aldığı iş süreçlerinde RPA robotlarını kullanarak en üst düzeye çıkarılabilir.

BPM x

Optimum verimlilik ve üretkenlik sağlamak için bir kuruluşun mevcut iş süreçlerini yeniden şekillendirmeye odaklanan stratejik bir yaklaşımdır. BPM yazılımı, bir kuruluşun projelerinin tamamlanmasını kolaylaştırmak, iyileştirmek ve düzenlemeye yardım etmek için çeşitli araçlar sağlayan temel omurgadır. BPM yazılım bileşenleri iş analizi, iş akışı motoru, iş kuralları, web formları ve raporlama araçlarını içerir. BPM süreç iyileştirme çalışmaları bir kurumun teknolojisini, çalışanlarını ve müşterilerini etkileyerek önemli dönüşüm getirileri sağlar.

PaperWork BPM ve Robusta RPA ortak yaklaşımıx

Verimliliği artırma konusundaki benzer hedefler göz önüne alındığında, BPM ve RPA rakip yaklaşımlar değildir ve birlikte uyum içinde çalışırlar. RPA, geleneksel bir BPM sistemi ile elde edilen kazanımların arttırılmasında değerli bir araçtır. Çoğu durumda, bir kuruluş tamamen entegre ve otomatik bir işlemi tam olarak uygulamak için gereken kaynaklara ve zamana sahip olmayabilir veya herhangi bir insan katılımı gerektirmeyen bir sürece sahip olabilir. BPM ve RPA ‘i birlikte uyarlamak, tek başına birini uyarlamaya göre erişilemeyecek bir otomasyon seviyesi ve verimlilik sağlar.

PaperWork Robusta RPA konektörü sayesinde artık Robusta RPA sanal robotları ek geliştirmeye gerek olmadan PaperWork platformu üzerinde çalışıp anlık veri alışverişinde ulunabiliyor. RPA robotları, PaperWork BPM iş akışlarında, belirli görevleri yerine getirmek üzere bütünleşik olarak çalışırlar. Çalışanlar tarafından gerçekleştirilmesi beklenen rutin pek çok işlem Robusta RPA robotları tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.


Çalışanlar ve RPA robotlarından oluşan dijital işgücü, aynı süreç üzerinde birbiri ile uyumlu ve bütünleşik olarak çalışarak, daha önce zaman ve maliyeti yüksek olan işlemlerde tasarruf, verimlilik, hız ve kalite sağlar.

Image is not available

Türkiye’mizin yerel gücü ve yerli sermaye kullanılarak geliştirilmiştir. 1998 yılında başlayan, global ürünlerle rekabet edebilen çözüm yaratma maceramız, bugüne kadar kesintisiz olarak sürmüştür... devamı>>

Image is not available

İşin takibinin yapılamaması
Birimler arasında artan çatışmalar
İşin tamamlanma süresinin ölçülememesi
Zayıf iletişim.. devamı>>

Slider

Bizden Haberler x